• บริหารทีมขายให้ทำยอดขายได้ตามเป้าหมาย
 • ประสบการณ์ด้านงานขาย ไม่ต่ำกว่ากว่า 5 ปี
 • มีรถยนต์ส่วนตัวและใบอนุญาตขับขี่

24-Sep-20

 

Applied
 • Direct Sales & Business Development
 • Provide Food Testing Service to clients
 • Bachelor's Degree in Food Science or related field

24-Sep-20

 

Applied
 • Perfect command of English
 • 3 years of relevant experience
 • Outstanding communication skills

22-Sep-20

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด Nuts, Beans, Cocoa
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความขยัน ซื่อสัตย์อดทน
 • สามารถใช้ ภาษาอังกฤษ เขียนอ่าน สื่อสารได้ดี

19-Sep-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด
 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านงานขาย
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

19-Sep-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด
 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านงานขาย
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ และทักษะด้านการขาย

19-Sep-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด
 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านงานขาย
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

19-Sep-20

 

Applied
 • Sales Representative, Accout Executive
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์
 • ดูแลลูกค้าและยอดขาย ประจำ นวนคร / ปทุมธานี

18-Sep-20

 

Applied