Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 207 jobs
  Fusion Marketing Co., Ltd.'s banner
  Fusion Marketing Co., Ltd.'s logo
  BangkokTHB 20K - 35K /month
  • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
  • เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • เหมาะสำหรับคนที่ชอบทำงานนอกสถานที่และพบปะผู้คน
  Manpower Professional and Executive Recruitment Co., Ltd.'s banner
  Manpower Professional and Executive Recruitment Co., Ltd.'s logo

  GM or Director of Sales - Hospital Supply Product & Medical Device

  Manpower Professional and Executive Recruitment Co., Ltd.
  Bangkok
  • direct & dealer sales of hospital supply & devices
  • From Multi-national company and long service years
  • Fluent - English both written & spoken is a must
  ThaiMoneyMentor's logo
  BangkokTHB 55K - 160K /month
  • การทำงานแนวใหม่ ด้วยเทคโนโลยี รองรับทุกสถานการณ์
  • ใช้ความรู้ทักษะการทำงานแนวที่ปรึกษาการเงินสากล
  • งานที่สามารถเปลี่ยนชีวิตผู้คนไปตลอดกาล
  Fusion Marketing Co., Ltd.'s banner
  Fusion Marketing Co., Ltd.'s logo
  BangkokTHB 20K - 35K /month
  • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
  • เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • เหมาะสำหรับคนที่ชอบทำงานนอกสถานที่และพบปะผู้คน
  Fusion Marketing Co., Ltd.'s banner
  Fusion Marketing Co., Ltd.'s logo
  BangkokTHB 20K - 35K /month
  • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
  • เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • เหมาะสำหรับคนที่ชอบทำงานนอกสถานที่และพบปะผู้คน
  Fusion Marketing Co., Ltd.'s banner
  Fusion Marketing Co., Ltd.'s logo
  BangkokTHB 20K - 35K /month
  • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
  • เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • เหมาะสำหรับคนที่ชอบทำงานนอกสถานที่และพบปะผู้คน
  Chanel (Thailand) Limited's banner
  Chanel (Thailand) Limited's logo
  Bangkok
  • มีประสบการณ์ในเรื่องของการขายskincareและการนวดหน้า
  • บุคลิกดี, มีมนุษยสัมพันธ์ และความกระตือรือร้น
  • มีความรับผิดชอบและประสบการณ์การขาย
  Next