• มีประสบการณ์ในการบริหารทีมภายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
  • วางแผนงานให้ตรงตามเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย
  • สามารถปฏิบัติงานในหลายจังหวัดได้

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • Generate new business opportunities with client
  • Assist and support sales department
  • Maintain and develop customers satisfaction

15-Aug-19

Salary negotiable

Applied
  • เพศชาย เพศหญิง อายุระหว่าง 22 - 25 ปี
  • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
  • วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี ทุกสาขา ที่เกี่ยวข้อง

13-Aug-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?