• มีความสามารถเจรจาต่อรองได้ยอดเยี่ยม
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
 • มีความรับผิดชอบสูง มีทักษะในการสื่อสารที่ดี

07-Aug-20

 

Applied
 • Bachelor's Degree in any fields.
 • Familiar with feed business.
 • At least 5 years work experience as a sales.

07-Aug-20

 

Applied
 • Bachelor's degree in any engineering field
 • 4-5 years of work experiences as a sales manager
 • Good command in English, both oral and written

06-Aug-20

 

Applied
 • Motivation for Sales
 • Experience in Hotel industry would be an adventage
 • Good English skills

06-Aug-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Age between 35-40 years old/ Excellent English
 • 10yrs+ exp as Technical Sales/ Engineering Degree
 • Selling to Automotive or Electronics costumers

06-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 years of experiences in automotive
 • Air condition or Consumer Electric industries
 • Fluent in English, both oral and written

06-Aug-20

 

Applied
 • Project Management
 • Electronics
 • Automotive

05-Aug-20

Salary negotiable

Applied