• Bachelor or Master’s Degree Marketing
 • speak English Fluently and Confidently.
 • Good in Computer skill

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 30 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศ ญ/ช อายุ 25 - 40 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • สามารถบริการจัดการระบบ ร้านอาหารได้ป็นอย่างดี

17-Aug-17

 

Applied
 • วางแผนการขาย ติดต่อหาลูกค้าใหม่ เพื่อเสนอขายสินค้า
 • วุฒิปวส/ปริญาตรี หากมีประสบการณ์ด้านธุรกิจอาหาร
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป

16-Aug-17

 

Applied
 • สร้างงานบริการที่ดีเยี่ยมให้กับลูกค้า
 • วุฒิปวส.ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ, คล่องแคล่วและเรียนรู้เร็ว

15-Aug-17

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • ประสบการณ์ด้านงานขายเครื่องมือและอุปกรณ์ด้านช่าง
 • มีที่พักย่านฝั่งธน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Aug-17

 

Applied
 • Male or female, age 38 – 48 years
 • degree or higher, preferably in Business Admin
 • 10 years of work experience in food & beverage

14-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.