• การศึกษา: ปวช./ปวส. คณะ วิศวกรรม ซ่อมบำรุง
 • การทำงาน: 6 วันต่อสัปดาห์ (8.00-17.30)
 • ที่ทำงาน: อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

22-Oct-20

 

Applied
 • Distributor Management
 • FMCG experience is a must
 • Business review with owner

22-Oct-20

Base salary + high commission

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี อายุ 25-35 ปี
 • ประสบการณ์ด้านการขาย บริหารช่องทางการขาย 3 ปี
 • ทักษะด้านวางแผนการขายการตลาด มีรถยนต์ส่วนตัว

21-Oct-20

 

Applied
 • Sales
 • ขายสินค้าอุปโภค – บริโภค
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

20-Oct-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • 7-Eleven channel
 • FMCG
 • Experience in Modern Trade

20-Oct-20

Salary negotiable

Applied
 • Distributor Management
 • FMCG Background
 • Traditional Trade Background

20-Oct-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาการขาย
 • ทักษะการใช้ Computer ธุรกิจ (Microsoft Office)
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตในการขับขี่

20-Oct-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2ปีด้านธุรกิจค้าปลีก
 • สามารถปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้

20-Oct-20

Base salary + high commission

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • ทักษะการใช้ Computer ธุรกิจ (Microsoft Office)
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตในการขับขี่

20-Oct-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการขายการตลาด การบริหาร 3 ปีขึ้นไป
 • มีรถยนต์ส่วนตัว
 • มีทักษะการนำเสนอ และการใช้งาน PowerPoint Excel ดี

15-Oct-20

 

Applied
 • 5-10 Yrs Experience in Related Business (Adv)
 • Advance in Excel & Has Bachelor's Degree
 • Excellent Communication & English Skills

12-Oct-20

THB45k - 70k /month

Applied