ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-18 จาก 18 ตำแหน่งงาน
  Dohome Public Company Limited's Bænnexr̒ k̄hxng
  Dohome Public Company Limited's โลโก้ของ
  ภาคใต้เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
  • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2ปีด้านธุรกิจค้าปลีก
  • สามารถปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้
  Dohome Public Company Limited's Bænnexr̒ k̄hxng
  Dohome Public Company Limited's โลโก้ของ
  ภาคใต้
  • ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาการขาย
  • ทักษะการใช้ Computer ธุรกิจ (Microsoft Office)
  • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตในการขับขี่
  ภาคใต้
  • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • รักงานขายและสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้
  • รับผิดชอบงานขายในเขตภาคใต้ตอนบน
  Kelly Services's Bænnexr̒ k̄hxng
  Kelly Services's โลโก้ของ
  ภาคใต้THB 20K - 25K /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)
  • Sales Executive
  • Construction materials
  • Good Interpersonal
  True Corporation Public Company Limited's Bænnexr̒ k̄hxng
  True Corporation Public Company Limited's โลโก้ของ
  ภาคใต้จังหวัดอื่น
  • Sales Management
  • Sales Skill
  • Sales Operation
  Besins Healthcare (Thailand) Co., Ltd.'s โลโก้ของ

  Sales Representative

  Besins Healthcare (Thailand) Co., Ltd.
  ภาคใต้
  • Bachelor’s Degree in Sciences or related fields
  • Having background in Pharmaceutical, Medical
  • New Graduate are welcome
  Biopharm Chemicals Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Biopharm Chemicals Co., Ltd.'s โลโก้ของ
  ภาคใต้
  • At least 1 year experience in OTC sales
  • Experience in upper southern area
  • Strong interpersonal and selling skills
  True Corporation Public Company Limited's Bænnexr̒ k̄hxng
  True Corporation Public Company Limited's โลโก้ของ
  ภาคใต้จังหวัดอื่น
  • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ และวางแผนการขายการตลาด
  • ทักษะด้านการบริหารความขัดแย้ง การบริหารทีมงานขาย
  • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
  True Corporation Public Company Limited's Bænnexr̒ k̄hxng
  True Corporation Public Company Limited's โลโก้ของ
  ภาคใต้จังหวัดอื่น
  • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ และวางแผนการขายการตลาด
  • ทักษะด้านการบริหารความขัดแย้ง การบริหารทีมงานขาย
  • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
  True Corporation Public Company Limited's Bænnexr̒ k̄hxng
  True Corporation Public Company Limited's โลโก้ของ
  ภาคใต้จังหวัดอื่น
  • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ และวางแผนการขายการตลาด
  • ทักษะด้านการบริหารความขัดแย้ง การบริหารทีมงานขาย
  • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
  True Corporation Public Company Limited's Bænnexr̒ k̄hxng
  True Corporation Public Company Limited's โลโก้ของ
  ภาคใต้จังหวัดอื่น
  • Sales Management
  • Sales Skill
  • Management Skill
  Elabram Recruitment Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Elabram Recruitment Co., Ltd.'s โลโก้ของ

  Sales / Business Developer (South Thailand)

  Elabram Recruitment Co., Ltd.
  ภาคใต้THB 16K - 30K /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)
  • Commision-based + Good company
  • English / Thai speaking (30 yrs old maximum)
  • 1-3 years sales experience (IoT / electronics)
  Siam City Cement Public Company Limited's Bænnexr̒ k̄hxng
  Siam City Cement Public Company Limited's โลโก้ของ

  CUSTOMER & SALES SOLUTION CONSULTANT: Mortar (South Zone)

  Siam City Cement Public Company Limited
  ภาคใต้
  • Sales
  • Customer and Sales
  • Business Consultant
  Kelly Services's Bænnexr̒ k̄hxng
  Kelly Services's โลโก้ของ
  ภาคใต้
  • At least 3 years of experience in sales management
  • Comfortable to travel to upcountry
  • Proficient in MS office especially Excel