• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ สถิติ
 • วิเคราะห์ข้อมูล และประสบการณ์ด้านการขาย
 • มีความสนใจในเทคโนโลยีสื่อสาร

13 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในระดับหัวหน้างาน
 • มีประสบการณ์งานด้านค้าปลีก
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

21-Feb-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาสัตวบาล/ประมง
 • สามารถทำงานในพื้นที่ ที่กำหนด และรู้จักพื้นที่ดี
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย

21-Feb-20

 

Applied
 • degree technical background is a plus.
 • 1+ years experience industrial products or lifting
 • English language, Spanish will be a plus.

21-Feb-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • 2 yrs experience for Sales, Overseas sales
 • Good appearances, professional sales
 • Practical of English

21-Feb-20

 

Applied
 • 1-2 year-experience in selling
 • own car and driving license
 • Excellent Thai/English communication

19-Feb-20

THB16k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • 2 - 3 years of sales experience
 • Construction business and Product
 • Owned car with driving license (West)

18-Feb-20

Base salary + high commission

Applied
 • Multinational firm
 • Growth opportunity
 • Good culture

18-Feb-20

 

Applied
 • Multinational Company
 • Career Path
 • Good Bonus

18-Feb-20

 

Applied
 • High Salary
 • Multinational Firm
 • Growth Opportunity

14-Feb-20

 

Applied