• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ สถิติ
 • วิเคราะห์ข้อมูล และประสบการณ์ด้านการขาย
 • มีความสนใจในเทคโนโลยีสื่อสาร

13 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาสัตวบาล/ประมง
 • สามารถทำงานในพื้นที่ ที่กำหนด และรู้จักพื้นที่ดี
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย

14-Feb-20

 

Applied
 • Distributor Management
 • Distributor Development
 • Distributor Sales

14-Feb-20

 

Applied
 • degree technical background is a plus.
 • 1+ years experience industrial products or lifting
 • English language, Spanish will be a plus.

14-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • 2 yrs experience for Sales, Overseas sales
 • Good appearances, professional sales
 • Practical of English

14-Feb-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • High Salary
 • Multinational Firm
 • Growth Opportunity

14-Feb-20

 

Applied
 • BS/BA degree in related field
 • 1-3 years related sales, sales and service
 • Prefer Sales in Chemicals/ Hospitality/ Service

12-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • 1-2 year-experience in selling
 • own car and driving license
 • Excellent Thai/English communication

12-Feb-20

THB16k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Finding potential opportunity to achieve target
 • Sales/Business development management
 • Working at Huahin hub

11-Feb-20

Base salary + high commission

Applied
 • Multinational Company
 • Career Path
 • Good Bonus

11-Feb-20

 

Applied
 • Customer Development, Customer Relation, Sales
 • Services Provider, Pest Control and Hygiene
 • Hospitality, Residential, Industry & Manufacturing

11-Feb-20

THB25k - 35k /month (includes high commission)

Applied
 • Multinational firm
 • Growth opportunity
 • Good culture

11-Feb-20

 

Applied
 • 3 years' experience in field B2B sales in chemical
 • Good interpersonal and communication skills
 • opportunity to global world-class training

04-Feb-20

Base salary + high commission

Applied
 • exp. in sales,marketing or sales support functions
 • Able to travel
 • Able to communicate in English

04-Feb-20

 

Applied
 • New graduated are welcome
 • Good in spoken and written in English
 • Negotiation skills

04-Feb-20

Base salary + high commission

Applied