• Read, write, speak English fluently
 • Assist guests with check in and checkout
 • Operating in Front task area

18-Aug-17

 

Applied
 • ทำงานตรงเวลา
 • มีเครือข่ายอยู่ในพื้นที่อยู่แล้ว
 • มีประสบการณ์ ด้านค้าร้านค้าปลีกในพื้นที่ภาคใต้

18-Aug-17

 

Applied
 • ขายรถแทรกเตอร์ และ เครื่องจักรการเกษตร
 • ปวส.ขึ้นไป มีใบขับขี่รถยนต์
 • ชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป

18-Aug-17

Base salary + high commission

Applied
 • รักษาผลประโยชน์ให้บริษัทฯ
 • มีทีมงานสอนงาน จนเป็นนักขายมืออาชีพ
 • มีรถ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Aug-17

 

Applied
 • ออกเยี่ยมลูกค้าที่ต่างจังหวัด
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีไหวพริบในการเจรจา แก้ไขปัญหางานได้ดี

18-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ชาย / หญิง ป.ตรี อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • มีใบขับขี่รถยนต์ รักการบริการ
 • มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Aug-17

Base salary + high commission

Applied
 • ขายรถแทรกเตอร์ และ เครื่องจักรการเกษตร
 • ปวส.ขึ้นไป มีใบขับขี่รถยนต์
 • ชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป

17-Aug-17

Base salary + high commission

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี
 • จบวุฒิปวช.ขึ้นไป นักศึกษาจบใหม่จะได้รับการพิจารณา
 • ปฏิบัติงานในเขตที่รับผิดชอบ

17-Aug-17

 

Applied
 • บริหารยอดขายของสาขาในเขตที่รับผิดชอบให้ได้ตามเป้า
 • วุฒิการศึกษาปวส.-ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านงานในธุรกิจ retail อย่างน้อย 2 ปี

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 28 ปี (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
 • วุฒิปริญญาตรีคณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชไร่
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน มีความรับผิดชอบ

17-Aug-17

 

Applied
 • ให้ข้อมูลและแนะนำสินค้า พร้อมนำเสนอขายโทรศัพท์
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ม.6 /ปวส.ขึ้นไป สาขาการตลาด
 • มีประสบการณ์การขายโทรศัพท์มือถือ/สินค้าไอที 1 ปี

17-Aug-17

 

Applied
 • ให้ข้อมูลและแนะนำสินค้า พร้อมนำเสนอขายโทรศัพท์
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช.ขึ้นไปทุกสาขา
 • สนใจศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ

17-Aug-17

 

Applied
 • ให้ข้อมูลและแนะนำสินค้า พร้อมนำเสนอขายโทรศัพท์
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขาการตลาด
 • มีประสบการณ์การขายโทรศัพท์มือถือ/สินค้าไอที

17-Aug-17

 

Applied
 • Regional Sales
 • Area Sales
 • Distributor Sales

17-Aug-17

 

Applied
 • การบริหารยอดขาย
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดการร้านอาหาร

17-Aug-17

 

Applied
 • Saraburi
 • Sales Manager
 • Material building

16-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย - เพศหญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ม.6 ปวช,ปวส,ปริญญาตรี

16-Aug-17

 

Applied
 • Sales Area Manager (Horeca) – South of Thailand
 • Food Service
 • ผู้จัดการฝ่ายขาย ภาคใต้

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เสนอขายสินค้าให้ลูกค้าและเก็บบัญชี ดูแลร้านค้า
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน
 • มีรถเป็นของตนเอง

16-Aug-17

 

Applied
 • มีประสบกราณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เพศ ชาย / หญิง อายุไม่ตำกว่า 25-35ปี
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

16-Aug-17

 

Applied
 • การบริหารยอดขาย
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดการร้านอาหาร

15-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี คณะเทคนิคการแพทย์
 • เสนอขายเครื่องมือแพทย์ให้กับลูกค้า

15-Aug-17

 

Applied
 • มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม มีวินัย
 • รักความก้าวหน้า
 • วามสามารถทำงานเป็นกะได้ ทำงานล่วงเวลาได้

15-Aug-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์การขาย สาธิตสินค้า
 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

15-Aug-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป

15-Aug-17

 

Applied
 • Tenant Service
 • Customer Service
 • Area Manager

14-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายประจำพื้นที่
 • จังหวัดสงขลา,ภูเก็ต,สุราษฎร์ธานี,นครศรีธรรมราช
 • ประสานงานดูแลติดต่อเพื่อเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า

14-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 30 - 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาโท มีประสบการณ์ 3 - 5 ปี
 • ดูแลบริหารงานโชว์รูม

14-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

13-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุตั้งแต่ 22-35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาใดก็ได้
 • มีความรู้ด้านงานขายเครื่องมือแพทย์มาก่อน

13-Aug-17

 

Applied
 • Customer Support
 • Stable company
 • Career growth potential

11-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • สนอขายสินค้า และให้ความรู้
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย หรืองานบริการลูกค้า
 • สามารถทำงานต่างจังหวัด

10-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.