• วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการบริหารงานขายสินค้าแฟชั่น
 • มีความรู้ความเข้าใจด้านการขายสินค้าแฟชั่น

15 hours ago

 

Applied
 • 5-10 Yrs of Sales Management Team (Advantage)
 • Bachelor‘s Degree in Any Field
 • Good Command of English

29-Oct-20

 

Applied
 • Experience Sales Background for medical devices
 • Handling customer in Upper Northern area
 • Good communication in English

29-Oct-20

 

Applied
 • บริหารทีมงานและพื้นที่ ผลักดันยอดขายตามเป้าหมาย
 • วิเคราะห์ วางแผน ติดตามงาน แก้ไขปัญหา
 • เป็นสื่อกลางระหว่างลูกค้า พนักงาน และบริษัท

28-Oct-20

Salary negotiable

Applied
 • Distributor Management
 • FMCG Background
 • Traditional Trade Background

27-Oct-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • ประสบการณ์การทำงาน 2 ปี ในด้านธุรกิจค้าปลีก
 • ทักษะการใช้ Computer ธุรกิจ (Microsoft Office)

27-Oct-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาการขาย
 • ทักษะการใช้ Computer ธุรกิจ (Microsoft Office)
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตในการขับขี่

27-Oct-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • เกี่ยวข้องมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • ทักษะการใช้ Computer ธุรกิจ (Microsoft Office)

27-Oct-20

 

Applied
 • ดูแลภาพลักษณ์ของสถานีบริการน้ำมันให้ได้ตามมาตรฐาน
 • เพิ่มยอดขายปลีกทั้งน้ำมันใสและน้ำมันเครื่อง
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

26-Oct-20

 

Applied