• มีประสบการณ์ในการขายสินค้าเวชภัณฑ์
 • มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง
 • รู้จักพื้นที่และโรงพยาบาลในเขตที่สมัครเป็นอย่างดี

16-Aug-19

 

Applied
 • Sales in northern area
 • Total Package : 30,000 - 45,000
 • Must have a driving licence and a private car

16-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Solution selling experience, communication, 3 year
 • Can-do attitude, attractive salary and benefits
 • interpersonal skills, self-motivated,quick learner

15-Aug-19

 

Applied
 • ชาย-หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ หรือการตลาด
 • โปรดแนบรูปถ่ายประกอบใบสมัครงาน

15-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Service–minded person.
 • Male/Female, age between 22-35 years old.
 • Bachelor degree in business, marketing.

14-Aug-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?