• รับ Order จากลูกค้า
 • รักงานขายและการบริการ
 • จัดสินค้าตาม Order

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษ อ่าน เขียน สื่อสารได้ดี
 • รับผิดชอบติดต่อประสานงานขายกับลูกค้าต่างประเทศ

15 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย /หญิง อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้า

15 hours ago

 

Applied
 • Initiate key account management and sales strategy
 • Overseeing and dealing with customer complaints
 • Expanding the potential customer base new overseas

15 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 30 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ

15 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศ ญ/ช อายุ 25 - 40 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • สามารถบริการจัดการระบบ ร้านอาหารได้ป็นอย่างดี

15 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวส-ปริญญาตรี

15 hours ago

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไปไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย หรือการตลาด 2 ปี ขึ้นไป

15 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การขายโทรศัพท์มือถือ

15 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย -หญิง อายุ 18-32 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช.
 • มีบุคลิกภาพดูดี, มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

15 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การขายโทรศัพท์มือถือ

15 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/เพศหญิง
 • อายุ 20 -35 ปี
 • มีทักษะการขาย พูดจาสุภาพ เอาใจใส่ลูกค้า

15 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/เพศหญิง
 • อายุ 20 -35 ปี
 • มีทักษะการขาย พูดจาสุภาพ เอาใจใส่ลูกค้า

15 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย-เพศหญิง
 • อายุ 21 ปีขึ้นไป (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • วุฒิปวช.(ม.6เทียบเท่า)-ปริญญาตรี ทุกสาขา

15 hours ago

 

Applied
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • มีความซื่อสัตย์ อดทน
 • มีความรับผิดชอบ

16 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย จะพิจารณาพิเศษ
 • มีทักษะในการเจรจา ประสานงาน
 • ปวส.- ป.ตรี

17 hours ago

 

Applied
 • ทำใบเสนอราคาลูกค้า
 • ประสานงานกับลูกค้าและบริษัทฯ
 • เพศ หญิง อายุ 22 - 35 ปีขึ้นไป

16-Aug-17

 

Applied
 • วางแผนการขาย ติดต่อหาลูกค้าใหม่ เพื่อเสนอขายสินค้า
 • วุฒิปวส/ปริญาตรี หากมีประสบการณ์ด้านธุรกิจอาหาร
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป

16-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิปวส/ปริญาตรี หากมีประสบการณ์ด้านธุรกิจอาหาร
 • วางแผนการขาย ติดต่อหาลูกค้าใหม่ เพื่อเสนอขายสินค้า
 • มีทักษะในการเจรจา ละเอียด รอบคอบ

16-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • ประเภทของงาน : งานประจำ
 • มีประสบการณ์จะพิจาณาเป็นพิเศษ

16-Aug-17

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • รักษาฐานลูกค้าเดิม และหาฐานลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้น

16-Aug-17

 

Applied
 • สร้างงานบริการที่ดีเยี่ยมให้กับลูกค้า
 • วุฒิปวส.ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ, คล่องแคล่วและเรียนรู้เร็ว

15-Aug-17

 

Applied
 • Seeking for new markets and new customers
 • Supervise sales & marketing team
 • Co-operate with designers and developers

15-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย -หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีรถยนต์ พร้อมใบขับขี่
 • มีประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป

15-Aug-17

 

Applied
 • ม.6 - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย พิจารณาเป็นพิเศษ

15-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย หญิง อายุ 24 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป มีประสบการณ์1 - 2 ปี
 • มียานพหนะเป็นของตนเอง สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย หญิง อายุ 27 - 35 ปี
 • ระดับการศึกษา ปวช. - ปวส. มีประสบการณ์ 1 ปี
 • แนะนำสินค้า จัดบูทย์ จัดชิม ออกนอกสถานที่

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์การขาย สาธิตสินค้า
 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

15-Aug-17

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • ประสบการณ์ด้านงานขายเครื่องมือและอุปกรณ์ด้านช่าง
 • มีที่พักย่านฝั่งธน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Aug-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ 2ปีขึ้นไป
 • อายุ 23-30 ปี
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป

14-Aug-17

 

Applied
 • เพศ ชาย , หญิง
 • อายุ 23-30 ปี
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป

14-Aug-17

 

Applied
 • เพศ ชาย , หญิง
 • อายุ 23-30 ปี
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป

14-Aug-17

 

Applied
 • Male or female, age 38 – 48 years
 • degree or higher, preferably in Business Admin
 • 10 years of work experience in food & beverage

14-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการขาย การตลาด และสาขาอื่นๆ
 • ประสบการณ์ มากว่า 3 ปีขึ้นไป
 • ทักษะความรู้ความสามารถ มีความละเอียด

14-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การขายหรืออื่นๆ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีการสื่อสารที่ดี

14-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย หรือหญิง อายุ 22 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. – ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

14-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง ต้องการความก้าวหน้า
 • ดูแลงานขายเครื่องจักรกลหนัก
 • มีประสบการณ์งานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

14-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแล บริหาร จัดการทีมช่างซ่อมบำรุง
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี

14-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลทีมงานบริการ และทีมงานขายเครื่องจักรกล
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ : 3 - 5 ปี

14-Aug-17

 

Applied
 • ให้บริการดูแลทีมงานขายรถบรรทุก
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปวส. - ปริญญาตรี

14-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 27 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • ต้องการความก้าวหน้า มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

14-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง / ไม่จำกัดอายุ
 • ขายรถโฟร์คลิฟท์
 • พนักงานขายรถโฟร์คลิฟท์

14-Aug-17

 

Applied
 • ขายอะไหล่ เครื่อจักรกล, รถตักล้อยาง, รถขุด
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 2 - 5 ปีขึ้นไป

14-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง
 • ทุกช่วงอายุ
 • ระดับการศึกษาปวส. - ปริญญาตรี

14-Aug-17

 

Applied
 • มีความรู้ด้านการขาย/Inverter Vacon
 • บุคลิกภาพดี/มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • ขยันทำงาน ซื่อสัตย์ ศึกษาหาความรู้ด้านผลิตภัณฑ์

14-Aug-17

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • 3 month contract role
 • Leading healthcare company
 • Open to any fresh graduate

13-Aug-17

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • รักษาฐานลูกค้าเดิม และหาฐานลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้น

11-Aug-17

 

Applied

Sales Representatives

J.S.Foam Co., Ltd.

Bangkok Area - Nakornpatom

 • เพศชาย / หญิง
 • ประเภทของงาน : งานประจำ
 • มีประสบการณ์จะพิจาณาเป็นพิเศษ

11-Aug-17

 

Applied
 • Customer Support
 • Stable company
 • Career growth potential

11-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.