Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 221 jobs
  SAND-M Global Co., Ltd.'s banner
  SAND-M Global Co., Ltd.'s logo
  BangyaiTHB 45K - 69,999 /month
  • มี ปสก.ดูแลลูกค้า Key Account - MT อย่างน้อย 5 ปี
  • มี ปสก.ด้านการขายสินค้า Consumer อย่างน้อย 5 ปี
  • ชำนาญในการทำ Pivot ตัวเลขเพื่อวิเคราะห์การขาย
  iiK Corporation / Interink.,Co.th/ Eternal Sakata Inx's banner
  iiK Corporation / Interink.,Co.th/ Eternal Sakata Inx's logo
  Bangkae
  • มีประสบการณ์ขาย ฺB2B หรือ สี หมึกสี เคมีภัณฑ์
  • ชอบงานขายเชิงรุก กล้าพูด กล้านำเสนอ
  • กระหายความสำเร็จ อึด ถึก ทน
  Jaspal Co., Ltd.'s banner
  Jaspal Co., Ltd.'s logo
  Bangkok
  • วุฒิปริญญาตรี, มีภาวะผู้นำ และ บริหารทีมขนาดใหญ่
  • มีประสบการณ์บริหารทีมขาย, บริหารยอดขาย
  • มีประสบการณ์การบริหารร้านค้า สินค้าแฟชั่น
  Next