• ปริญญาตรี สาขาสัตวบาล/ประมง
 • สามารถทำงานในพื้นที่ ที่กำหนด และรู้จักพื้นที่ดี
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย

21-Feb-20

 

Applied
 • 1-2 year-experience in selling
 • own car and driving license
 • Excellent Thai/English communication

19-Feb-20

THB16k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • 2 - 3 years of sales experience
 • Construction business and Product
 • Owned car with driving license (West)

18-Feb-20

Base salary + high commission

Applied
 • Distributor Management
 • Distributor Development
 • Distributor Sales

14-Feb-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • High Salary
 • Multinational Firm
 • Growth Opportunity

14-Feb-20

 

Applied