• ดูแลภาพลักษณ์ของสถานีบริการน้ำมันให้ได้ตามมาตรฐาน
  • เพิ่มยอดขายปลีกทั้งน้ำมันใสและน้ำมันเครื่อง
  • ปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

2 hours ago

 

Applied
  • Bachelors Degree, 10+ years of Sales experience
  • 3+ years experience in FMCG and managerial level
  • Able to travel with driver license

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • 5-10 Yrs Experience in Related Business (Adv)
  • Advance in Excel & Has Bachelor's Degree
  • Excellent Communication & English Skills

12-Oct-20

THB45k - 70k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?