• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ
 • GPA.ไม่ต่ำกว่า 2.70
 • มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป

50 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Pre-sales
 • Fluency in English communication skills
 • Digital savvy

51 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai, Male or Female, age 30-45 years old
 • Exp in Steel, automotive industry and electric
 • Fluent in English,Japanese is an advantage

23 hours ago

 

Applied
 • Affinity for languages & new Internet technologies
 • Educational sales-related working experience
 • Good level of English communication

15-Nov-19

Base salary + high commission

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Bachelor or above, major in Science
 • Able to work under pressure
 • Good command English and computer literacy

13-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน, บัญชี, เศรษฐศาสตร์
 • จัดทำรายงานด้านยุทธศาสตร์ งานพัฒนาธุรกิจ
 • รวบรวม วิเคราะห์ สรุปข้อมูลแนวโน้มไฟฟ้า

08-Nov-19

 

Applied