• มีใจรักงานขาย หากมีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ
  • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ เป็นครั้งคราว
  • มีความรับผิดชอบสูง แก้ไขปัญหา

13-Aug-19

 

Applied
  • สามารถวางแผนกลยุทธ์การขาย และ การบริหารงานสาขาได้
  • ผ่านประสบการณ์กับห้างค้าปลีกอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป
  • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ การประสานงานดีเยี่ยม

08-Aug-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?