• รับผิดชอบงานขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ IT Solution
  • มีความรู้เกี่ยวกับสายงาน IT
  • วางแผนงานด้านการขายและผลักดันยอดขายสินค้า

01-Jun-20

 

Applied
  • Sales
  • Restaurant
  • Food

01-Jun-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?