• เข้าใจรายละเอียดสินค้าและผลิตภัณฑ์ได้รวดเร็ว
  • สื่อสารและให้ข้อมูลแก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง
  • มีประสบการณ์ 1-2 ปี

18-Nov-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?