• บริหาร ควบคุม Perfromance สาขาที่รับผิดชอบ
  • ให้คำแนะนำ,ร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการบริหารงานสาขา
  • ตรวจสอบการบริหารงานสาขาให้เป็นไปตามมาตรฐาน

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
  • Shopping Center Manager
  • Property Development
  • Business and strategic planning

14-Aug-17

Salary negotiable

Applied
  • บริการขายหน้าร้าน
  • ชอบบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
  • ควบคุม กำกับ และดูแลพนักงานประจำสาขา

14-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.