• ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ , วิทยาศาสตร์
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะด้านการขาย และมีความสามารถในการเจรจาต่อรอง

16-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Global leader in valve & automation products
 • Experience in PO, enquiry, quotation
 • Exposure working with regional stakeholders

16-Aug-19

 

Applied
 • Degree in Engineering in any field.
 • Excellent sales, presentation, negotiation skills.
 • Able to work at Chonburi and Prachinburi

15-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • ebay
 • sale online
 • e-Commerce

15-Aug-19

 

Applied
 • Maintain the existing accounts of China Market
 • Strong understanding of business savvy
 • Traveling to China is required

15-Aug-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Sales for Product Inspection Equipment
 • Checkweigher, X-Ray, Metal Detector
 • downstream packaging line

14-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 year, Technical, Sales Engineer
 • Identify and resolve client concerns.
 • Present and sell company products

13-Aug-19

 

Applied