• ขายสี , เคมี ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
 • เดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
 • ดูแลลูกค้าเก่า , หาลูกค้าใหม่

13-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • เข้าใจรายละเอียดสินค้าและผลิตภัณฑ์ได้รวดเร็ว
 • สื่อสารและให้ข้อมูลแก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปี

11-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในการขาย มาไม่น้อยกว่า 3 ปีขี้นไป
 • มีพาหนะ และสามารถออกต่างจังหวัดได้
 • มีความกระตือรือล้นในการขาย และมีความซื่่อสัตย์

08-Nov-19

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Experience in sales at least 1 year
 • Respecting brand identity
 • Monthly market visit at Travel Retail POS.

08-Nov-19

 

Applied
 • At least 3 years’ exp. in sales machine tools
 • Able to travel at country side
 • Good sales or presentation skills in machinery

07-Nov-19

Salary negotiable

Applied