• การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
 • การวางแผนการปฏิบัติงาน และการบริการลูกค้า

1 hour ago

 

Applied
 • sales performance management
 • target allocation model
 • Resource Planning and management

12 hours ago

 

Applied
 • Branch Planning and Analyst
 • Retail Banking
 • Banking processes and products

12 hours ago

 

Applied
 • Cash Operation
 • Cash Management
 • Operation

12 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Retail Banking
 • Branch operation
 • process design with lean six sigma

19 hours ago

 

Applied
 • Investment banking
 • Securities
 • Corporate Finance

23-Aug-17

 

Applied
 • Retail Banking
 • System implementation
 • Project Management Office

23-Aug-17

 

Applied
 • Acquire new FD and CASA deposit
 • Self - driven and highly motivated
 • Co ordinate with branch and relevant parties

23-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bank Channel
 • Finance
 • Economics

23-Aug-17

 

Applied
 • Digital and Social Media Marketing
 • marketing
 • Customer understanding

22-Aug-17

 

Applied
 • TMB Head Office
 • homeloan
 • Banking / Finance

22-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Process improvement
 • Innovation
 • process automation

22-Aug-17

 

Applied
 • Prepare and analyze business financial performance
 • Set Financial Target based on business strategy
 • Develop short term and long term financial plan

22-Aug-17

 

Applied
 • Deal with KBank's Affluent Wealth customers
 • Having sales and customer service skills
 • Having a Single Licence

22-Aug-17

 

Applied
 • internal communication
 • event organizer
 • staff engagement

22-Aug-17

 

Applied
 • Master’s Degree in quantitative fields
 • Minimum 1 year of R/Python/Scala/Java/C#/C++
 • ธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่สาขาราษฎร์บูรณะ

22-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Asset management; mutual fund
 • Sales; retail banking
 • Consumer banking

22-Aug-17

 

Applied
 • Relationship Manager
 • Corporate banking
 • Wholesales banking

22-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์ การเงิน
 • ให้บริการธุรกรรมทางการเงิน
 • มีทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินและรักงานบริการ

22-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์ การเงิน
 • มีทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินและรักงานบริการ
 • ให้บริการธุรกรรมทางการเงิน

22-Aug-17

 

Applied
 • Credit Analysis
 • Corporate Banking
 • Wholesales Banking

22-Aug-17

 

Applied
 • Have 1 - 5 years’ exp. in credit card promotion
 • Create Promotion to achieve company sale target
 • Good communication both Thai and English

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bank Channel
 • Finance
 • Economics

21-Aug-17

 

Applied
 • Enhance relationship with high net worth customer
 • Investment advisor
 • Possess a single license

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Formulate strategic investment framework
 • Graduate and preferably internal resource with 2-5
 • Relevant background and knowledge of retail, SME

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ติดตามการใช้สินเชื่อของลูกค้า
 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
 • บริหารการดำเนินงานของทีม Commission Base

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Relationship Management
 • Wholesales Banking & Corporate Banking
 • Financial Institutions

19-Aug-17

 

Applied
 • Relationship Management
 • Corporate Banking
 • Wholesales Banking

19-Aug-17

 

Applied
 • Regional Manager / Regional Retail Banking Manager
 • Banking/Finance/ Leasing/ Insurance
 • Good people management

18-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.