• ผู้จัดการทีมขาย
 • สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
 • มีประสบการณ์มากกว่า 3 ปี

38 mins ago

 

Applied
 • 3-10 years recent experience in digital services
 • Projects / Products / Services types related
 • Strong interpersonal skills and team oriented

23-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • เป็นผู้ส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่ดีของธนาคาร
 • เป็นผู้สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า
 • รับผลตอบแทนเพิ่มตามผลงาน

23-Aug-19

 

Applied
 • เป็นผู้ส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่ดีของธนาคาร
 • เป็นที่ปรึกษาด้านการเงินและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • รับผลตอบแทนเพิ่มตามผลงานแบบไร้ขีดจำกัด

23-Aug-19

 

Applied
 • เป็นผู้ส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่ดีของธนาคาร
 • เป็นที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุนให้กับลูกค้า
 • รับผลตอบแทนเพิ่มตามผลงานแบบไร้ขีดจำกัด

23-Aug-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจหลักทรัพย์
 • สร้างความสัมพันธ์ ติดต่อ และประสานงานกับสาขาต่าง ๆ

23-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานธุรกิจสาขาธนาคาร
 • มีความสามารถด้านการบริหารจัดการทีมเป็นอย่างดี
 • ส่งมอบประสบการณ์และผลิตภัณฑ์ที่ดีให้กับลูกค้า

22-Aug-19

 

Applied
 • Banking Business
 • Fraud Monitoring
 • e-payment

22-Aug-19

 

Applied
 • Investment/Advisory Consulting
 • Hight-net worth customers invesment
 • Private Banking experience

22-Aug-19

 

Applied
 • Consumer Banking
 • Financial Services
 • MIS Report

22-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Middle and High-end Affluent Consumer segment
 • Mortgage Loan , Property Loan , Housing Loan
 • Commercial Loan

22-Aug-19

 

Applied
 • Good communication and presentation English
 • Bachelor degree
 • At least 5 years experiences

20-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree of Business Administration
 • More than 5 years with experiences
 • Good attitude

20-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • 5+ years of experiences in Internal audit
 • An experience from Consumer Banking field
 • Top class graduates with Bachelor or Master

20-Aug-19

Salary negotiable

Applied