Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 47 jobs
  Bertram (1958) Co., Ltd.'s banner
  Bertram (1958) Co., Ltd.'s logo

  Regulatory Affairs Manager

  Bertram (1958) Co., Ltd.
  Wangthonglang
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
  • Exp. 5 ปีขึ้นไป การขึ้นทะเบียนยา,ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
  • มีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร,เครื่องสำอาง
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s banner
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s logo

  Senior R&D (Cosmetics)

  Mind Edge Innovation Co., Ltd.
  BangkapiTHB 30K - 35K /month
  • ดูแลกระบวนการพัฒนาสินค้าใหม่
  • วางระบบการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเพื่อให้ได้มาตรฐาน
  • บริหารจัดการความสัมพันธ์กับ supplier
  Boonrawd Brewery Co., Ltd.'s banner
  Boonrawd Brewery Co., Ltd.'s logo
  Dusit
  • วิจัยผลิตภัณฑ์
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์
  • สถานที่ทำงานกรุงเทพฯ แต่เดินทางไปเชียงรายบางครั้ง
  JAO Food service 101's banner
  JAO Food service 101's logo
  PrakanongTHB 20K - 30K /month
  • จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียน
  • ประสบการณ์ 3-5 ปี
  • จบ ป.ตรี Food Science หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  Nuui World Company Limited's banner
  Nuui World Company Limited's logo
  Ladprao
  • ปริญญาตรี สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่,เทคโนโลยีการอาหาร
  • ประสบการณ์ 0-3 ปี, ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  • มีความรู้เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
  Central Restaurants Group (CRG)'s banner
  Central Restaurants Group (CRG)'s logo
  Bangrak
  • ปริญญาตรีสาขา วิทยาศาสตร์การอาหาร โภชนาการ คหกรรม
  • ประสบการณ์ทำงานด้านคิดค้นและพัฒนาอาหารหวาน 2-3 ปี
  • รักในการทำอาหารและคิดค้นเมนูใหม่ๆโดยเฉพาะของหวาน
  Next