• ควบคุม ดูแลงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • พัฒนาระบบงานวิจัยให้ได้มาตรฐานสากล
  • ค้นคว้าและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้กับบริษัท

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.