• ทำงานวิจัยด้านการเกษตร
 • ควบคุม ดูแลงานการเกษตรในพื้นที่ต่างๆของบริษัทฯ
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท

9 hours ago

 

Applied
 • Leading Thai food retailer
 • Great people, work culture
 • Great career opportunities

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Master in Biology or Medical Technology
 • Execute routine molecular procedures
 • Perform DNA/RNA library preparation

22-Sep-17

 

Applied
 • Golden opportunity
 • Attractive salaries and benefits
 • Exciting leadership role in a growing market

22-Sep-17

 

Applied
 • ผู้จัดการโครงการ
 • พัฒนา ส่งเสริม โครงการ
 • ผลักดันงานวิจัยสู่การประยุกต์ใช้และต่อยอด

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ผู้บริหารโปรแกรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหารเสริม
 • ผลักดันงานวิจัยสู่การประยุกต์ใช้
 • ต่อยอดให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • degree in food science or related field
 • 2-3 year of experience in Food Industries
 • Can communicate in foreign languages

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Competitive Salary in startup environment
 • Office in central BKK - Chulalongkorn university
 • International exposure

21-Sep-17

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Quick service restaurant
 • Identify market and product opportunities
 • Degree in Culinary Arts, Food Science

20-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ การเงิน
 • มีประสบการณ์ในด้านตลาดเงิน ตลาดทุน นโยบายการเงิน

20-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Animal Science, Veterinary
 • Sales Experience in feed additive
 • Connection with meat processor, feed manufacturer

18-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.