• วุฒิ ป.ตรี สาขา เคมี / ชีวะ / วิทยาศาสตร์
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์,บรรจุภัณฑ์
 • การใช้เครื่องมือต่างๆในห้อง Lab

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Good degree in a relevant scientific discipline.
 • Experience in product development within OTC /FMCG
 • Good communication skills, especially English

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Chemistry
 • 3 years’ laboratory experience
 • ISO knowledge

16-Jan-20

Salary negotiable

Applied
 • Welcome new graduate
 • Degree in Latex, polymer, science or chemistry
 • Good communication skills in English

15-Jan-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?