• ปริญญาตรีสาขาเทคนิคการแพทย์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงานห้องปฏิบัติการอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถเรียนรู้โปรแกรมใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Medical Science, Pharmacy, Medical Doctor
 • Clinical Research, Scientific
 • Oncology, Cardiology

6 hours ago

 

Applied
 • Master’s degree in pharmacy, physics, statistics
 • developing pharmacokinetic-pharmacodynamic models
 • take part in experimental design, develop method

16-Aug-17

 

Applied
 • Product Development
 • Research and Development
 • R&D

16-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor / Master degree in Economics
 • 1-2 years’ experience in retail business research
 • Experience in data mining is preferable

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • R&D for Beverage
 • Product ownership
 • Attractive Salary

15-Aug-17

 

Applied
 • Golden opportunity
 • Attractive salaries and benefits
 • Exciting leadership role in a growing market

14-Aug-17

 

Applied
 • Research & Development
 • Product Development
 • R&D

14-Aug-17

 

Applied
 • R&D (Product development)
 • Global Company
 • Attractive Salary

11-Aug-17

 

Applied
 • Poultry Experience
 • Food Business
 • New Product development

11-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Animal Science, Veterinary
 • Sales Experience in feed additive
 • Connection with meat processor, feed manufacturer

11-Aug-17

 

Applied
 • New Product Introduction
 • Development & Design
 • Tool / Die

04-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.