• ปริญญาตรีสาขาเทคนิคการแพทย์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงานห้องปฏิบัติการอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถเรียนรู้โปรแกรมใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • R&D Packaging (cosmetics)
 • Reduce cost and increase effectiveness
 • Sustainable company - various products

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Clinical research experiences 3-5 years
 • Knowledge in Clinical research protocol
 • Good command of English

13 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ,พัฒนาผลิตภัณฑ์
 • ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง 2-3 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ความเข้าใจในการผลิตอาหารระดับอุตสาหกรรม

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • 5+ years of strategy/ finance/ business operations
 • 2+ years of analytical and modeling experiences
 • prefer in the digital media, or e-commerce space

13 hours ago

 

Applied
 • MS degree in a quantitative discipline
 • 2 - 4 years of relevant work experiences
 • Experience with statistical software

13 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยไม่ต่ากว่า 2 ปี
 • ทักษะในการสื่อสารที่ดี ทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนา
 • พยาบาลศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์บัณฑิตที่เกี่ยวข้อง

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai national, age 28 - 35 years old
 • degree or higher in food science technology
 • 5 years’ Research and Development experience

13 hours ago

 

Applied
 • พัฒนารูปแบบและมาตรฐานงานก่อสร้าง
 • ผ่านงานออกแบบ/วิจัย/ก่อสร้าง ด้านอนุรักษ์พลังงาน
 • มีความสามารถในการออกแบบเชิงประยุกต์

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master or Bachelor's degree in Accounting
 • 5 years' experience in data analysis
 • Strong analytical, interpersonal and communication

23-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Ph.D in Polymer Science , Chemical Engineering
 • Materials Science , Chemistry
 • Any Polymer related field / thesis

23-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Chemical science or relate.
 • Sales Representative
 • Cosmetic chemical raw material product.

23-Aug-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor degree or higher in Pharmacy.
 • Experience in Research & Development.
 • Fluent in spoken and written English.

23-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • วิเคราะห์และจัดทำนโยบาย
 • ศึกษาการเปลี่ยนแปลง ด้านIT
 • งานวิจัยด้าน e-Government

23-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in industrial food research.
 • Excellence understanding of consumer packaged.
 • High work interest in Research & Development.

23-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การจัดการครัว
 • ประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป การสอนการประกอบอาหาร
 • การประกอบอาหารญี่ปุ่น และการประกอบอาหารไทย

23-Aug-17

 

Applied
 • 3-5 yrs relevant experience in R&D and development
 • R&D / Product design experience
 • Bachelor/Master Degree (Engineering/Science)

23-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Master’s degree in pharmacy, physics, statistics
 • developing pharmacokinetic-pharmacodynamic models
 • take part in experimental design, develop method

23-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor degree (Sciences or Food Technology)
 • At least 1 year relevant working experience
 • Thai nationality, Male or Female

23-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • MS in Polymer Science, Packaging, Industrial Chem
 • Age between 24 - 28 years old, TOEIC 550 up
 • Skill Photoshop, Illustrator, 3D-CAD

23-Aug-17

 

Applied
 • Product Development
 • Research and Development
 • R&D

23-Aug-17

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ การเงิน
 • มีประสบการณ์ในด้านตลาดเงิน ตลาดทุน นโยบายการเงิน

23-Aug-17

 

Applied
 • Assist with ongoing project administration
 • Preparing grant reports and ethics applications
 • Keep track of project budgets and expenditures

22-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Master of Science in Chemistry or Food Chemistry
 • 8 years of Research and Development
 • Management and organisation skill

22-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor / Master degree in Economics
 • 1-2 years’ experience in retail business research
 • Experience in data mining is preferable

22-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Pharmaceutical Sciences.
 • 3-5 years’ experience in either new product
 • Good command of English and good computer skill

22-Aug-17

 

Applied
 • Food Science, Food Technology, Product Development
 • R&D and NPD projects
 • Lab, Quality and Food System, GMP, HACCP, ISO 9001

22-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • Experience ด้านการวิจัยและพัฒนา อย่างน้อย 3 ปี
 • ร่วมกับผู้บังคับบัญชาวางแผน&กำหนดแนวทางในการพัฒนา

22-Aug-17

 

Applied
 • Research Administrator
 • Clinical Research, Clinical Trial, Clinical Study
 • CRO

22-Aug-17

 

Applied
 • Thai nationality, aged 32-47 years old
 • Master or bachelor’s degree in Food Science
 • 7 years of experience in a food retail

22-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย – หญิง
 • อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ทางอาหาร

22-Aug-17

 

Applied
 • Knowledge Management Officer
 • Urgently
 • Engineering Firm

22-Aug-17

 

Applied
 • ออกแบบพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่
 • จัดทำสูตรมาตรฐาน, จัดทำมาตรฐานการตรวจสอบสินค้า
 • ศึกษาวิเคราะห์สินค้าร่วมกับฝ่ายขาย

22-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ขึ้นทะเบียนตำรับอาหารกับ อย.
 • ติดตามและตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
 • ติดตามข้อมูลมาตรฐานและกฏหมายอาหารระหว่างประเทศ

22-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • R&D for Beverage
 • Product ownership
 • Attractive Salary

22-Aug-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ อย่างน้อย 8 ปีในภัตตาคารหรือโรงแรม
 • ประสานงานกับฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • พัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ (คาว/หวาน)

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Expertise in food category with solid background
 • R&D experience is must
 • English proficient

21-Aug-17

 

Applied
 • expertise in applied Nutrition & Health
 • Experience in food industry is a plus
 • NH, clinical research, scientific, RA background

21-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor Degree of Textile Science
 • Sourcing & developing woven, Fabrics costing
 • Start working immediately is an advantage

21-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง วุฒิ ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
 • มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิดกล้านำเสนอ ชอบงานท้าทาย
 • ประสบการณ์ 2 ปีup, เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาพิเศษ

21-Aug-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Golden opportunity
 • Attractive salaries and benefits
 • Exciting leadership role in a growing market

21-Aug-17

 

Applied
 • To audit Store and DC performance & standard
 • Food Science
 • Technical, Quality, Auditing

21-Aug-17

 

Applied
 • Product Research, New product development
 • Manage product assessment
 • Product Quality, Food Technology

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Research Assistant (Contract)
 • Background, lab technique and technical skills
 • Good analytical & organization skill,

21-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Food Science or similar disci
 • 3 - 5 years of experience in food technologist R&D
 • Creative and innovative thinking

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Food Science
 • 5 years’ experience in R&D. Experience
 • Thai nationality

21-Aug-17

 

Applied
 • Minimum 5 years of Research and Development experi
 • Support coconut water analyses using multiple
 • Master of Science in Chemistry or Food Chemistry

21-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Food Science,or related field
 • Knowledge in food regulation related to products
 • At least 2 years experienced in R&D field

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ความคิดสร้างสรรค์
 • มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • ตรงต่อเวลา

20-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.