• อายุ 22 ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหาร
 • ประสบการณ์เกี่ยวกับโรงงานอาหารอย่างน้อย 1 ปี

17-Aug-17

 

Applied
 • คิดค้น พัฒนา และปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์
 • ม.6 - ปริญญาตรี
 • ชาย , หญิง อายุ : 22 - 35 ปี

17-Aug-17

 

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบ AutoCAD, Solidworks ได้
 • จบการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความขยัน และ ตั้งใจทำงาน

17-Aug-17

THB16k - 20k /month

Applied
 • 0 - 3 year experience in chemical lab is preferred
 • Good command in English
 • Bachelor degree in Chemistry or related field.

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female. Age 25 years old and over.
 • Degree or higher. Department of Animal Science
 • Master's Degree or higher Department of Fishery

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female. Age 25 years old and over.
 • Master's or higher Department of Animal Science
 • Experience in aquatic animal breeding and genetic

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female. Age 25 years old and over.
 • Master's or higher. Department of Animal Science
 • Experience in swine and poultry feed

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female. Age 25 years old and over.
 • Master's Degree or higher in Animal Science
 • Experience in animal feed development

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female. Age 25 years old and over.
 • Degree or higher. Department of Animal Science
 • Research and develop aquatic animal feed

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female. Age 25 years old and over.
 • Degree or higher. Department of Animal Science
 • Research and develop animal feed

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.