• เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 5 ปีขึ้นไป
 • มีความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิเคราะห์

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Pharmaceutical with license
 • R&D,Quality Assurance, Quality Control,Production
 • Good understanding in pharmaceutical factory

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำงานเป็นผู้ช่วยวิจัย 1-2 ปี
 • มีความสามารถในการอ่าน research article ได้
 • มีประสบการณ์ทางด้าน enzyme assays, microbial techn

19-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี/โท/เอก สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประมง
 • หรือสาขาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

15-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาอาหารสัตว์ หรือทีเกียวข้อง
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป

15-Aug-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสัตวศาสตร์
 • และวิทยาศาสตร์ทีเกี่ยวข้อง

14-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาประมง สัตวศาสตร์
 • และวิทยาศาสตร์ทีเกี่ยวข้อง

14-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาโท/เอก สาขา สัตวศาสตร์
 • และวิทยาศาสตร์ทีเกี่ยวข้อง

14-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ด้านงานพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
 • มีความมุ่งมั่น
 • สามารถประจำที่นิคมสินสาคร

14-Aug-19

 

Applied
 • Minimum 5 years’ experience in Quality/ Regulatory
 • Male/Femail 35-45 years old, Thai nationality
 • Proficiency in the use of Access and Excel

13-Aug-19

 

Applied