• ผู้จัดการแผนก/ฝ่ายผลิต โรงงาน
 • Snack and Meat Protein
 • ผู้จัดการ

23-Oct-20

 

Applied
 • ผู้จัดการแผนก/ฝ่าย ควบคุมคุณภาพ
 • ควบคุมคุณภาพ
 • ประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 10 ปี

23-Oct-20

Salary negotiable

Applied
 • 5 years of relevant Food Safety and Quality
 • experience in food manufacturing
 • Age 35 years old up.

23-Oct-20

 

Applied
 • Experience in research and development.
 • Experience in food manufacturing.
 • At least 5 years in food industry

23-Oct-20

 

Applied
 • ผู้เชี่ยวชาญ ด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Snack Food
 • วิทยาศาสตร์
 • Snack Foods

23-Oct-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ผู้จัดแผนก/ฝ่าย พัฒนาผลิตภัณฑ์
 • Sausages , Beacon , Ham
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี

23-Oct-20

Salary negotiable

Applied
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (เนื้อสัตว์
 • วิจัยและพัฒนา
 • ปศุสัตว์

23-Oct-20

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำเอกสาร Test Run ,การออกมาตรฐานวัตถุดิบ
 • มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอาหารมากกว่า 1 ปี
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

22-Oct-20

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher
 • At least 1-2 years experience in Food or Pet Food
 • Work at Samut Sakhon Province

21-Oct-20

Salary negotiable

Applied
 • R&D
 • Food & Beverage
 • Food industry

20-Oct-20

Salary negotiable

Applied