• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขารัฐศาสตร์, นิติศาสตร์
 • อายุไม่ต่ำกว่า 32 ปี
 • มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 7 ปี

19-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in Human Resources
 • Minimum 4 Years of working experience
 • Proficiency in both English and Thai

19-Sep-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Sep-17

 

Applied
 • 0-2 years : experience in HR field
 • Good communication and cooperation skill
 • ็Hard work and willingness to work

18-Sep-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • ปริญญาตรี ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

15-Sep-17

 

Applied
 • At least a bachelor’s degree.
 • At least 7 years of relevant HR and managerial
 • Strong leadership skills with high level of integr

14-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.