• สรรหาบุคคลากรเข้าสู่องค์กรตามระบบของบริษัทฯ
  • ปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์
  • ประสบการณ์ด้านสรรหาอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

17-Aug-17

THB16k - 35k /month (negotiable)

Applied
  • 10 years of working in HRM in Manufacturing
  • Good Communication in English
  • Experience ER, HRM

17-Aug-17

 

Applied
  • ให้พนักงานปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในการทำงาน
  • วางแผนควบคุมดูแลการบริหารงานบุคลากร
  • มีความเป็นผู้นำ และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพนักงาน

16-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.