ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  CHEMEMAN PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  CHEMEMAN PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  สระบุรี
  • ประสานงานสัมภาษณ์ นัดหมายกับทุกหน่วยงาน
  • จัดทำ จัดเก็บ ดูแลเอกสาร บันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง
  • จัดการฝึกอบรมประจำเดือน/ปี ตามแผนพัฒนาบุคคลากร