• ดูแลกระบวนการรับสมัคร ทดสอบและสัมภาษณ์พนักงานใหม่
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • ประสบการณ์ในการทำงาน 1 - 3 ปี

16-Aug-17

 

Applied
  • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • ประสบการณ์งานบุคคลอย่างน้อย 1 ปี
  • วุฒิ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

14-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.