• บริหารบุคลากรของบริษัท รวมทั้งกำหนดกลยุทธ์
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกว่า
  • มีประสบการณ์งานบุคคลการบริหารจัดการบุคลากรในองค์กร

15 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.