• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขารัฐศาสตร์, นิติศาสตร์
  • อายุไม่ต่ำกว่า 32 ปี
  • มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 7 ปี

19-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.