• อายุ 40 ปีขึ้นไป ปริญญาตรีหรือสูงกว่าทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารงานบุคคล ไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • มีประสบการณ์ในบริษัทสรรหาบุคลากร พิจารณาเป็นพิเศษ

25-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการจัดการ การโรงแรม
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 0-3 ปี

25-Sep-17

 

Applied
 • Experience - total of ten (10) years
 • 5 years in management.
 • Good communications skills

22-Sep-17

 

Applied
 • Strong HR Generalist background
 • 10+ years experience in managing HR Dept.
 • Work with MNC company - great benefits

21-Sep-17

THB120k - 160k /month

Applied

Recruitment Specialist

en world Thailand

Bangkok Area - Pathumthani

 • 3-5 years of experience in mass recruitment
 • Good command of English
 • Hands-on, proactive and team work oriented

20-Sep-17

Base salary + high commission

Applied
 • Design and implement a comprehensive company
 • Plan, develop, implement and administer training
 • Any HR & General tasks as assigned.

13-Sep-17

THB20k - 30k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.