• ชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี
  • มี EQ สูง บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์

14-Aug-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?