• ร่วมจัดทำกิจกรรมการวางแผนงานและแผนงบประมาณในฝ่าย
 • จัดทำแผนผังองค์กรแผนอัตรากำลังคนและแผนพัฒนาบุคลากร
 • (Monthly,Quarterly,Yearly) (Template&Matrix,KPI)

20-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Handle Overall HRM and HRD job
 • Develop and Organize Strategic Human Resources
 • Co-working with APAC HR Team

18-Nov-19

THB90k - 120k /month

Applied
 • Recruitment Specialist, recruitment manager
 • Campus recruitment
 • Develop recruitment procedures and policy

16-Nov-19

 

Applied
 • Bachelor degree in HR Management or related field
 • Experience in Recruitment function 0-2 year.
 • Proficient in English ability

16-Nov-19

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?