• หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปในงานบุคคล
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจงานขาย

02-Jun-20

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Human Resource
 • At least 10 years experience in HR and GA
 • Good command of spoken and written in English

02-Jun-20

Salary negotiable

Applied
 • Handle and manage company’s HRIS
 • payroll, benefit and welfare
 • government offices Revenue Department, Social

02-Jun-20

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • HR
 • Intern
 • Temporary

01-Jun-20

 

Applied
 • At least 2 years of experiences in HR functions.
 • Good command in English.
 • Able to work at Nava Nakorn Area

31-May-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ประสบการณ์ตรงในการทำงานด้าน HRM & HRD 3 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานโรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้เรื่องโปรแกรม Business Plus

28-May-20

 

Applied
 • Attractive salary and benefits
 • Opportunity to join a global company
 • Good career progression

28-May-20

Salary negotiable

Applied
 • 5 years of sound experience human resource
 • Good command of spoken and written English.
 • Recruit qualified personnel process, interview

26-May-20

Salary negotiable

Applied