• เป็นผู้นำ และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
  • สามารถวางแผนและสร้างกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์
  • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

16-Aug-19

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
  • Bachelor's Degree in Human Resources Management
  • At least 8 years of working experience.
  • Good organizational and communication skills.

14-Aug-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?