• รับผิดชอบ ควบคุม ดูแลการดำเนินงาน
  • ปริญญาตรี สาขาการบริหาร, การจัดการ หรือสาขาอื่นๆ
  • ผ่านการอบรม ISO 9001

22-Aug-17

 

Applied
  • เพศชาย
  • อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

22-Aug-17

 

Applied
  • ปริญญาตรีด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
  • ประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม 1 ปี ขึ้นไป
  • มีความรู้ ด้านระบบ ISO 14001/OHSAS 18001

18-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.