• ปวส. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า สาขาจักรกลโรงงาน
 • ประสบการณ์: 3 ปี
 • ซ่อมบำรุง Generator เครื่องมือวัด และไฟฟ้าได้

01-Jun-20

 

Applied
 • ปวส.หรือปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์
 • ประสบการณ์ : 2-3 ปี สำหรับวุฒิปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ : อย่างน้อย 5 ปี สำหรับวุฒิปวช./ ปวส.

01-Jun-20

 

Applied
 • ป.ว.ช.,ป.ว.ส. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิคส์
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี
 • สามารถควบคุมกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพและไฟฟ้า

01-Jun-20

 

Applied
 • Quality Control, Quality Assurance, ISO, Security
 • Product, Process, Development, English, Microsoft
 • Planning, Safety, Management,, Coordinate, Purchas

20-May-20

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 23 - 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีพื้นฐานด้านเคมี

20-May-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?