• ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เคมี หรือ วิศวกรรมเคมี
  • มีทักษะในการประสานงาน และทำงานเป็นทีม
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

13-Aug-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?