• ปริญญาตรี สาขาชีวอนามัย
  • ประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปี
  • ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

21-Aug-17

 

Applied
  • ตรวจโครงสร้าง งานสถาปัตย์ งานระบบ
  • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
  • ประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป

21-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.