• ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี
  • ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน

18-Sep-17

 

Applied
  • วางแผนและพัฒนาด้านระบบคุณภาพภายในองค์กร
  • ดูแลและควบคุมเอกสารระบบคุณภาพ
  • ประสานงานกับส่วนงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

14-Sep-17

 

Applied
  • 2 yrs. exp in QA/QC/CQE/QE for Manufacturing
  • 8D Reports, 5 whys, ISO19001/14001/TS16949
  • Good command in English

04-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.