• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์
  • มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
  • ควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบยาระหว่างผลิตและยาสำเร็จรูป

13-Feb-20

Salary negotiable

Applied
  • Thai Nationality Male/Female age 27-30 years old
  • degree in Electrical Engineering, Electronic
  • Experience 5 years QA/QC duty

10-Feb-20

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
  • Head of Manufacturing, Packaging
  • Pathum Thani
  • 100,000

03-Feb-20

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?