• ปวส. - ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในสายงาน 3 ปี ขึ้นไป
 • ทนรับเเรงกดดันสูงได้

45 mins ago

 

Applied
 • Quality Assurance
 • Quality Audit, Food Safety
 • Quality Control

17 hours ago

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาชีวอนามัย
 • มีหลักสูตรเกี่ยวกับคงวามปลอดภัยอาชีวอนามัย
 • ตรวจสอบสภาพการทำงาน เครื่องจักร

17 hours ago

 

Applied
 • Quality Assurance
 • Quality Audit
 • Quality Control

22-Aug-17

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor Degree of Engineering
 • Experience in production planning
 • Advanced in English language

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Good English both spoken and written
 • Experienced in Purchasing (manufacturing)
 • Apply to: inthiraporn.k@manpower.th.com

21-Aug-17

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • 2+ years at Manufacturing/Production
 • Plan a production schedule for the job
 • Implement and control the production schedule

18-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor degree
 • Male or Female, military exemption
 • Good command of English and computer literacy

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 33 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา เทคโนโลยีอาหาร / จุลชีววิทยา
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 7-10 ปี

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง / ชาย อายุตั้งแต่ 28 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีด้านเทคโนโลยีอาหาร
 • ประสบการณ์ด้านQC ในอุตสาหกรรมอาหาร 4-6 ปี

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.