• ชาย อายุ 35 ปี ขึ้นไป
  • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร
  • มีภาวะการเป็นผู้นำ

14-Aug-17

 

Applied
  • วางแผนงานผลิตและควบคุมการผลิต
  • ประสบการณ์ ในการควบคุมการผลิตไม่ต่ำกว่า 3 ปี
  • สามารถทำงานเป็นกะได้

14-Aug-17

 

Applied
  • 2 yrs. exp in QA/QC/CQE/QE for Manufacturing
  • 8D Reports, 5 whys, ISO19001/14001/TS16949
  • Good command in English

01-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.