• ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหา
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป(อุตสาหกรรมอาหารพิจารณาพิเศษ)
 • มีทักษะผู้นำและมีความละเอียดรอบคอบ

8 hours ago

 

Applied
 • QA & QC Manager
 • Molding, Stamping, Laser, Coating, Pad printing
 • Quality Management Repetitive

8 hours ago

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขา การจัดการทั่วไป
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมเอกสาร 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบ ISO9001 /ISO14001

8 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขาวิศกรรม
 • มีประสบการณ์ด้าน QA จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบ ISO9001

8 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุไม่เกิน 40 ปี

8 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุไม่เกิน 40 ปี

8 hours ago

 

Applied
 • ผ่านการอบรมและมีประสบการณ์ในระบบ GMP/ HACCP
 • ควบคุม/ตรวจสอบวัตถุดิบให้เพียงพอต่อการผลิต
 • ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตาม KPI/% Yield มาตรฐาน

16 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ประสานงานกับแผนกต่างๆให้ลุล่วงตามวัถตุประสงค์
 • มีความรู้เรื่องระบบคุณภาพ GMP / HACCP / BRC / IFS

16 hours ago

 

Applied
 • calibration
 • มี่ประสบการการทำงานมากกว่า3ปี
 • มี่ความสามารถในการสื่อสารดีและการทำงานเป็นทีม

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ 18 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทางด้านงานเฟอร์นิเจอร์ไม้
 • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

21 hours ago

 

Applied
 • Cooperate with all organizations in plant
 • Maintain audit programs and report to management
 • Participates in internal, external, customer

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์โดยตรงอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้ด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัด
 • ออกความคิดเห็นเกี่ยวกับงานได้อย่างเต็มที่

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Support new model and claim analasis
 • Male less than 36 Years
 • 2 years experience. (About QA, QC)

18-Aug-17

 

Applied
 • Male or Female
 • Be able to work in Rayong
 • Basic knowledge of production, GMP-HACCP

18-Aug-17

 

Applied
 • Male, age between 35 - 40 years old.
 • At least 8 years direct experience of production
 • Knowledge of ISO/TS16949 and 14001.

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • 3 years more experience
 • Hand-on management style and leadership
 • Bonus(Last year performance: 4.5 months)

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Science or related field
 • 1-2 years work experience in a Quality occupation
 • understanding of human factors and motivation

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • NDT Technician
 • At least 0-2 years in Quality
 • Knowledge of physical measurement tools

18-Aug-17

 

Applied
 • QA Supervisor
 • QA & QC Supervisor
 • QA & QC

18-Aug-17

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ในสาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีความเป็นผู้นำ สามารถแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ป็นอย่างดี

18-Aug-17

 

Applied
 • Male/ Female, age 30-45 years old
 • Background from Injection and Secondary process
 • Prefers person who came from Japanese MFG

18-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีด้าน วิศวกรรมเคมี
 • เพศชาย อายุ ไม่เกิน 28 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์

18-Aug-17

 

Applied
 • Experience in Quality System in Manufacturing
 • Good command in English
 • ISO9001, ISO14001, ISO/TS16949, RoHS

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Managing and developing QA, QC and other quality
 • Bachelor’s degree or higher in Engineering field
 • 5 - 8 Years working experience in quality control

18-Aug-17

 

Applied
 • Sriracha, large international electronics company
 • Experience in Quality role at least 5 years
 • Customer quality engineer experience is advantage

18-Aug-17

THB45k - 55k /month

Applied
 • B.Eng or higher in Electrical or Mechanical
 • Good leadership & communication skills
 • Support Sourcing team to audit new suppliers.

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลควบคุมเกี่ยวกระบวนการผลิต เซรามิกส์ Coating
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบ ISO
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน

18-Aug-17

 

Applied
 • Age 37 - 40 years old, Female
 • Strong experience and knowledge in ISO/TS16949
 • 10 yrs. experience in QA/QC, 5 yrs. in management

18-Aug-17

 

Applied
 • Maptaphut, New Set up –Chemical
 • Quality Management System (ISO9001) or ISO14001,
 • QC or Laboratory in Chemical or Petrochemical

18-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Fermentation technology
 • Male /Female age 22-35 year old
 • Able to work under pressure

18-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Occupation, Health and Safety
 • 3-5 years experiences in Safety and Environment
 • Knowledge of quality system, ISO 9001 are preferab

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบก่อนนำไปใช้ในการผลิต
 • ตรวจผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
 • ตรวจสอบแต่ละขั้นตอนต้องมีบันทึกผลการตรวจสอบนั้นๆ

18-Aug-17

 

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบก่อนนำไปใช้ในการผลิต
 • ตรวจผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
 • ตรวจสอบแต่ละขั้นตอนต้องมีบันทึกผลการตรวจสอบนั้นๆ

18-Aug-17

 

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบก่อนนำไปใช้ในการผลิต
 • ตรวจผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
 • ตรวจสอบแต่ละขั้นตอนต้องมีบันทึกผลการตรวจสอบนั้นๆ

18-Aug-17

 

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบก่อนนำไปใช้ในการผลิต
 • ตรวจผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
 • ตรวจสอบแต่ละขั้นตอนต้องมีบันทึกผลการตรวจสอบนั้นๆ

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาบริหาร
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ปวส-ปริญญาตรี
 • มีความรู้ระบบ ISO

17-Aug-17

 

Applied
 • Manage ISO system. Keep and update ISO Certificate
 • 3 years more experience
 • Bonus (Last year performance: 4.5 months)

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Internal crossover audit organization division
 • Leading internal cross audit and customer audit, t
 • Management system files, and revised the relevant

17-Aug-17

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Good understand of government registration.
 • minimum 5 years experience in food manufacturing.
 • Written and Spoken skills in English.

17-Aug-17

 

Applied
 • Good communicate in English.
 • Experience in Quality Engineer 3 year up.
 • Bachelor's degree up in related field.

17-Aug-17

THB25k - 35k /month

Applied
 • Male / Female, 28 - 25 years old
 • degree in Engineering : Power Electrical
 • 5-10 years in Engineer position from manufacturing

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Engineering or related & English resume
 • Male or Female 25-28 years only
 • experience 3 - 5 years in Kaizen Suggestion

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง-ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 - ปวส.
 • มีประสบการณ์ในงาน QC จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22-32 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการยาง / วิทยาศาสตร์การยาง
 • มีประสบการณ์ด้าน QA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in electronic
 • 8+ years experience in Quality Assurance
 • 5 years minimum Management

17-Aug-17

 

Applied
 • Proven experience from Blow film extrusion
 • 5 years’ experience in manufacturing leadership
 • Degree or higher in MBA, business administration

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Electrical, Electronic
 • 2-5 years of experience in Quality Engineer
 • Good analytical and problem-solving skills

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Pharmaceutical with pharmacy
 • Handling of product complaint/FCA’s
 • Handling of internal and external audit

17-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.